112 EXPO, öngörülemeyen ve beklenmedik acil durum olaylarına ve insan hayatını ve mallarını tehlikeye atan durumlara karşı savaşmayı amaçlayan sosyal ve ekonomik beklentiler sunmaktadır. Fuarın program ve sergileme temeli, acil durum, iş güvenliği ve sağlığı ve acil tıbbi bakım altında önleme ve müdahaleyi destekleyen çok çeşitli yüksek teknolojilerdir.